Introduktion

Webben bygger på flertalet tekniker. I sin enklaste form presenteras innehåll idag med HTML och CSS. Dessa sidor innehåller ingen eller mycket lite interaktivitet och brukar kallas för statiska sidor. Ibland används Javascript för att skapa interaktiva funktioner på webbsidorna och för det mesta används också någon form av programspråk på serversidan (till exempel Javascript, Python, Ruby eller PHP) för att skapa interaktiva sidor eller sajter. Dessa lösningar med mer interaktivitet brukar kallas för dynamiska sajter.

Det som skiljer webben från vanliga dokument och applikationer är hyperlänken. Det till synes enkla och idag självklara konceptet att man i ett dokument enkelt kan länka till ett annat, och möjligheten att följa denna, är det som gör webben unik.

Flera tekniker