Introduktion

Webben bygger på flertalet tekniker. I sin enklaste form presenteras innehåll idag med HTML och CSS. Dessa sidor innehåller ingen eller mycket lite interaktivitet och brukar kallas för statiska sidor. Ibland används Javascript för att skapa interaktiva funktioner på webbsidorna och för det mesta används också någon form av programspråk på serversidan (till exempel Javascript, Python, Ruby eller PHP) för att skapa interaktiva sidor eller sajter. Dessa lösningar med mer interaktivitet brukar kallas för dynamiska sajter.

Det som skiljer webben från vanliga dokument och applikationer är länken. Det till synes enkla och idag självklara konceptet att man i ett dokument enkelt kan länka till ett annat, och möjligheten att följa denna, är det som gör webben unik.

Flera tekniker

Förutom dessa grundtekniker finns det många fler tekniker, till exempel SVG som är ett format för vektorgrafik. Databashanterare av olika slag för att effektivt lagra data, till exempel PostgreSQL och Redis. Olika ramverk som löser problem som man ofta stöter på, till exempel Flask och Bootstrap.

Historia

Webben skapades på 1970-talet av Tim Berners-Lee vid CERN.

Framtiden

Det finns idag många hinder och hot mot webben. Det handlar bland annat om deep web och dark web. Det faktum att större och större delar av webben är dolda. Många ogillar även den tradition av nätneutralitet, den egenskap som internet, nätverket under webben har haft sedan det skapades.