ed.etnolit.se

Vad vill du lära dig om idag?

Här finns en del lärresurser för datavetenskap och olika tekniker som används på webben. Till att börja med kommer fokus ligga på olika webbtekniker och i förlängningen kommer fler områden att.

Webbutveckling

Webbutveckling är en samling av alla de tekniker som används för att bygga applikationer på webben.

Linux

x