Linux

Introduktion

x

Terminalen

Terminalen i är ett gränssnitt där man som användare skriver textkommandon till datorn. Den vanligaste skalprogrammet som används av terminalen är Bash.

Kommandon i terminalen

Här är sammanfattning av några av de vanligaste kommandon som kan användas i de flesta linux- och unixsystem.