Layout

Layout handlar en sidas struktur. Denna beror förstås på vilket och hur mycket innehåll som ska kommuniceras. Det är dock viktigt att komma ihåg att en bra layout är nödvändig för att lyckas kommunicera med besökaren.

Olika layouter

Grid Fluid vs fixed Responsive

Tabeller

Under webbens tidigare år användes table-elementet för layout, det fanns helt enkelt inga alternativ. Eftersom table-elementets betydelse är att det innehåller tabulerade data ska vi inte använda det för layout.

Floats

Under lång tid har float-attributet varit den teknik som kunnat användas för de layouter som innehåller flera olika kolumner. När float-attributet är satt placeras det till vänster eller till höger inuti sin förälder. Om flera element ska placeras längs med samma sida placeras de i första hand i horisontell ledd innan de placeras under de tidigare elementen med float satt.

<section>
 <div class="left">1</div>
 <div class="left">2</div>
 <div class="right">3</div>
 <p>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
  elit. Curabitur rutrum mattis nunc, et scelerisque
  orci fermentum at. Nam non volutpat enim.
 </p>
</section>
section {
 border: 1px solid black;
}

div {
 margin: 2px;
 width: 100px;
 height: 70px;
}

.left {
 float: left;
 background-color: rgb(40, 200, 40);
}

.right {
 float: right;
 background-color: rgb(110, 0, 200);
}

Här placeras två div-element till vänster och ett div-element till höger. Texten flödar sedan runt dessa. Detta ändrar sig med bredden på sidan.

Det finns fyra värden förutom none för float:

 • left placerar elementet längs med vänsterkanten av föräldern.
 • right placerar elementet längs med högerkanten av föräldern.
 • inline-start placerar elementet längs med den sida som anses vara början på en textrad.
 • inline-end placerar elementet längs med den sida som anses vara slutet på en textrad.

De två värdena inline-start och inline-end beror båda på vilken textriktning som används.

Attributet clear avgör huruvida ett element kan vara bredvid ett element me float satt. Attributet kan sättas både på elemenet med float och de utan. Förutom de värden som float har kan clear även ha värdet both, då får elementet inte placeras bredvid något element med float.

Eftersom element med float satt fortfarande befinner sig i sidflödet kan man ibland tvingas placera innehåll i fel ordning vilket inte är så lyckat. Det kan om inte annat leda till att sidan rankas lägre av sökmotortjänsterna.

Flexible box

Ett modernt alternativ som försöker lösa många av de problem som finns med tabeller och floats är flexible box layout ofta förkortat till flexbox.

Flexbox arbetar med en riktning i taget och de båda riktningarna anges med den primära axeln (eng. main axis) och den sekundära axeln (eng. cross axis).

Den primära axeln bestäms av attributet flex-direction och den kan ha värdena row, row-reverse, column och column-reverse. row och row-reverse är horisontell riktning och column och column-reverse är vertikal riktning. Standarden för flexbox är definierad utan att utgå från att texten börjar uppe i vänstra hörnet och flödar horisontellt ner för sidan. Detta gör att riktningen på de båda axlarna är beroende av vilket språk som används.

De flesta språken skrivs från vänster till höger (eng. left-to-right, LTR) och uppifrån och ner. Idag är de vanligaste språken som skrivs från höger till vänster (eng. right-to-left, RTL) arabiska, hebreiska, persiska och urdu. För dessa språk får alltså row och row-reverse omvänd riktning. Det är bra att undvika att tänka för mycket i termer av vänster-till-höger och mer i början-till-slutet, eftersom det varierar.

För kinesiska, koreanska och japanska som ofta skrivs uppifrån och ner, höger till vänster (eng. top to bottom, right to left; TBRL) kan det förstås bli lite extra rörigt. Det finns några mer eller mindre utdöda språk som använder andra skrivriktningar.

Den sekundära axeln är alltid vinkelrät mot den primära.

Flex container

När ett element ges display: flex eller display: inline-flex kallas det för en flex container och alla elementets barn blir då automatiskt flex items. Alla flex items kommer att placeras längs den primära axeln och ta upp så mycket plats som deras innehåll kräver. I riktningen för den sekundära axeln kommer de att ha samma storlek som flex containern.

Flex wrap

I huvudsak är flexbox tänkt att vara en modell som hanterar en riktning i taget men med flex-wrap finns det möjligheter att låta flex items delas upp över flera rader. Detta görs genom att ge attributet flex-wrap värdet wrap för flex containern.

Grid

Ett annat av de nyare sätt att placera ut innehåll och skapa layouter är grid layout. Grid fungerar väldigt bra när man vill dela upp en sida i olika regioner som matchar ett rutnät.

<div class="grid">
 <div class="one">One</div>
 <div class="two">Two</div>
 <div class="three">Three</div>
 <div class="four">Four</div>
</div>
.grid {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-gap: 10px;
 grid-auto-rows: minmax(100px, auto);
}

Ramverk

Mobile first