Bra webb

Vad är bra webb?

Syfte

Att kommunicera

Principer för bra gränssnitt

Tillgänglighet

Mobile first

Designprinciper

Typografi

Aldrig mindre än 16px textstorlek.

Tillgänglighet

Prestanda

Optimering av resurser. Minifiering av kod. Bilder. HTTP2.

https://caniuse.com/